Training zoeken

Naast de twee registers waarop erkende MBCL-trainers en hulpverleners gevonden kunnen worden bestaat er ook een website met een aanbod aan MBCL-trainingen die door vrijgevestigde, gecertificeerde trainers gegeven worden en toegankelijk zijn voor iedereen. Het doel is om het makkelijker te maken voor geïnteresseerden om een MBCL-training in de buurt te vinden. Zie www.compassietrainers.nl voor informatie over dit initiatief, dat Madelon Kuipers in afstemming met ons in het leven heeft geroepen. Daarnaast is het mogelijk om trainingen bekend te maken via www.zelfcompassietraining.info.