MBCL en MSC

Er worden in Nederland twee typen compassietraining aangeboden: Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) en Mindful Self Compassion (MSC). Beide programma’s bestaan uit acht sessies en een stiltesessie en zijn gericht op het ontwikkelen van compassie.

MBCL is voortgekomen uit de samenwerking tussen twee pionierende mindfulnesstrainers die al jaren werkten met MBSR/MBCT in de geestelijke gezondheidszorg: psychiater/psychotherapeut Erik van den Brink en meditatieleraar Frits Koster. Zij integreren het werk van Neff en Germer in hun programma met o.a. dat van Paul Gilbert, die Compassion Focused Therapy ontwikkelde en zich baseert op een evolutionair model. MSC is vooral gebaseerd op het werk van de ontwikkelaars: onderzoekster Kristin Neff, pionier in het onderzoek naar zelfcompassie, en klinisch psycholoog Christopher Germer, die veel gedaan heeft op het gebied van meditatie en psychotherapie.

Overeenkomsten:

  • De programma’s baseren zich op dezelfde bronnen en presenteren compassie op een niet-religieuze manier aan.
  • Beide programma’s bieden oefeningen aan om gezonder om te gaan met emotionele pijn en om overmatige zelfkritiek te vervangen door een mildere houding naar onszelf. Beide maken daarbij gebruik van eigentijdse bewerkingen van eeuwenoude oefenvormen rond liefdevolle vriendelijkheid en compassie. Beide programma’s bieden ook ruimte voor het toelaten van prettige ervaringen als vreugde en dankbaarheid.
  • Zowel MBCL als MSC baseren zich zoveel mogelijk op wetenschappelijk werk en maken gebruik van oefeningen die bij onderzoek effectief zijn gebleken. Ook wordt de verbinding gelegd met vernieuwend neurowetenschappelijk werk, zoals dat van Richard Davidson, Barbara Fredrickson, Rick Hanson en Daniel Siegel.

Verschillen
Toch zijn er ook enkele verschillen:

  • MSC richt zich voornamelijk op de beoefening van zelfcompassie; MBCL bevat, zoals de term Compassionate Living al suggereert, ook oefeningen in compassie voor anderen.
  • MBCL maakt bij de beoefening meer gebruik van het voorstellingsvermogen en de versterking van ons zorg- en kalmeringssysteem. Ook staan thema’s als emotieregulatie, verlangen, schuld, schaamte en vergeving meer centraal.
  • Bij MBCL wordt ook meer aandacht besteed aan de verschillende vormen van mildheidmeditatie, aan compassioneel ademen en aan de vier levensvrienden of hartkwaliteiten: vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid.
  • Ook is er een verschil in ‘toegangscriteria’: MBCL stelt als voorwaarde dat al een training in mindfulness gevolgd behoort te zijn (bij voorkeur MBSR of MBCT) en is nadrukkelijk een vervolg- en verdiepingstraining. MSC integreert basis mindfulnessoefeningen in het programma zelf en stelt eerdere mindfulnesservaring niet als voorwaarde.

2 olifantenWat nu te kiezen?
Heb je nog geen mindfulness ervaring dan is het MSC programma meer geschikt. Wil je een verdiepingstraining na de mindfulnesstraining dan ligt MBCL meer voor de hand, maar natuurlijk kan ook MSC verdiepend werken. Persoonlijkheid, stijl en ’embodiment’ van de trainer en het groepsproces hebben vaak een grotere impact op het effect dan het aangeboden curriculum. Ten slotte zijn er uiteraard ook de praktische omstandigheden, zoals cursustijden en locatie. De meesten die beide programma’s gevolgd hebben vonden beide heel verrijkend en elkaar aanvullend.

Veel overwegingen kunnen meespelen in de afweging van wat voor soort training je kiest. Het belangrijkste hierbij is te kijken naar wat gevoelsmatig bij je past en je niet blind te staren op verschillen op papier.